Joy Zhang

Joy Zhang

Joy Zhang

Building fun things with tech. Co-founder @ Coder One — an AI programming competition (https://www.gocoder.one).